Η ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης τυγχάνει γυναικεία κοινοβιακή από της ιδρύσεώς της. Αποτελεί δε εκκλησιαστικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου το οποίο τελεί υπό την πνευματική εποπτεία του εκάστοτε Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου.

Η θεμελίωσις της Μονής εγένετο το 1972 ενώ το έτος 1978 η άτυπος ίδρυσίς της, άμα τη εγκαταστάσει των πρώτων μοναζουσών. Η δε τυπική ίδρυσίς της εγένετο την 27ην Ιουνίου του 1994 με την ταυτόχρονη δημοσίευση στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» του υπ΄αριθ. 144 Προεδρικού Διατάγματος.

Με την ευλογία του μακαριστού ιδρυτού της Μονής Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου κυρού Αντωνίου και σύμφωνα με την επιθυμία του επίσης μακαριστού κτήτορος της Μονής και Γέροντος αυτής Αρχιμανδρίτου Αντωνίου εξεδόθη Εσωτερικός Κανονισμός ο οποίος εδημοσιεύθη στο περιοδικό «Εκκλησία».

Ο Κανονισμός αυτό σύμφωνα με το Νόμο 590/1977 ορίζει τα της οργανώσεως, λειτουργίας και διοικήσεως της Ιεράς Μονής αλλά και του Ιερού ιδρύματος.

Σκοπός της Μονής είναι η σωτηρία των ψυχών των μοναζουσών με την ισόβια κοινοβιακή άσκηση σύμφωνα με το περιεχόμενο της Μοναχικής Ομολογίας, δηλαδή τις επιταγές που προκύπτουν από τις υποσχέσεις της πτωχείας, της παρθενίας και της υπακοής και σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες και τις ιερές μοναχικές Παραδόσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως επίσης και η σωτηρία των ευλαβών Χριστιανών που καταφεύγουν στη Μονή.

Επίσης στη Μονή συνεστήθη Ιεραποστολικό Κέντρο (Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο) το οποίο φιλοξενεί μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους απορφανισθέντα θήλεα τέκνα ή τέκνα πολύτεκνων οικογενειών ή απροστάτευτα τέκνα Ορθοδόξων Παλαιστίνιων ή Ιορδανέζων.

Η Μονή σύμφωνα με το Νόμο 590/1977 «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» διατελεί υπό την πνευματική και κανονική εποπτεία του οικείου Ιεράρχου ο οποίος ασκεί πατρικά την ανώτατη εποπτεία στη Μονή και παρακολουθεί την ομαλή σύμφωνα με τους ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας και τους Νόμους του Κράτους λειτουργία της.

Τα όργανα διοικήσεως της Μονής είναι :

α) Η ηγουμένη, ή πνευματική μητέρα της Αδελφότητος που ασκεί κάθε πνευματική εξουσία στη Μονή. Έργο της είναι να καθοδηγεί, να βοηθά, να στηρίζει, να διαφωτίζει και να ελέγχει τα μέλη της Αδελφότητος. Να εξασφαλίζει την εν υπακοή και φόβω Θεού συμβίωση των μοναχών. Να ελέγχει την τήρηση των κανόνων. Να κανονίζει εν πνεύματι οικονομίας το πρόγραμμα λειτουργίας της Μονής με γνώμονα τον Εσωτερικό Κανονισμό αυτής.

β) Το ηγουμενοσυμβούλιον που αποτελείται από την Γραμματέα και την Οικονόμο της Μονής και που βοηθούν την Ηγουμένη στην εξάσκηση των καθηκόντων της και ασκούν μαζί της τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας της Μονής.

γ) Η σύναξις της αδελφότητος.

Σήμερα η Αδελφότης της Μονής ασκείται ενσυνείδητα επιτελώντας τον προορισμό της μέσα στην Εκκλησία χάρις στην ανύστακτη φροντίδα και την πνευματική καθοδήγηση του νυν Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου κ.κ. Παντελεήμονος.