Μήνυμα Μητροπολίτη

Οι Ιερές Μονές αποτελούν καύχημα της αμωμήτου Ορθοδόξου πίστεως μας. Πάντοτε υπήρξαν προπύργια αυτής, ώς και χώροι της κατά Θεόν τελειωτικής πορείας του ανθρώπου, οπως η Εκκλησία εν Αγίω Πνεύματι την κατεργάζεται. Στις Μονές τής ημετέρας Ιεράς Μητροπόλεως Ξάνθης και Περιθεωρίου προσετέθη ή Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης, προκειμένου μαζί με τις αλλες τρεις παλαιότερες διασωθείσες της Παναγίας Αρχαγγελιωτίσσης, της Καλαμούς καί των Ταξιαρχών να αποτελούν προ¬πύργια προς ενίσχυσιν και παράκλησιν του Θεοφρουρήτου λαου της ευαισθήτου ακριτικής Μητροπολιτικής ημών επαρχίας.

Η προαναφερομένη Μονή υπήρξεν κτητορικόν απαύγασμα της ποιμαντικής μερίμνης του Μακαριστού προκατόχου Ημών κυρού Αντωνίου και καρπός μόχθου και έργου ζωής του μακαριστού πρωτοσυγκέλλου π. Αντωνίου, τη οδηγία των οποίων ανέπτυξε πλουσία κοινωνική και φιλανθρωπική δράση εντός και εκτός των ορίων της Μητροπολιτικής Περιφερείας. Τα περί της Ιδρύσεως της Ιεράς Μονής και τα της συστάσεως της πρώτης μοναχικής αδελφότητος περιγράφει εις το ανά χείρας πόνημα ό Θεολόγος κ. Γεώργιος Καββαδίας, προσθέτων επιπλέον στοιχεία περί του βίου και της τιμής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης ως και την Ακολουθίαν αυτής.

Συγχαίροντες αυτόν διά τον κόπον της συγγραφής ως και διά τα φιλάγια καί φιλομόναχα αυτού αισθήματα, επικαλούμεθα πλουσίαν την θείαν χάριν εις την Αδελφότητα της Ιεράς Μονής, εις τον συγγραφέαν του παρόντος, ως και μεγίστην την εκ της αναγνώσεως ωφέλειαν εις τους ευλαβείς προσκυνητάς τής Ιεράς Μονής.

Με θερμές ευχές και πατρική αγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.